Gratis verzending in Nederland
van € 100,-
Klantenservice
Tel 074-8511901
Registreer
Nieuwe klant
Zoeken
O
Bel Progenion
Tel.074 - 8511 901

Wisselende vochtigheidsgraad

De luchtvochtigheid kan worden uitgedrukt in een absolute en een relatieve luchtvochtigheidswaarde. De absolute waarde geeft de hoeveelheid water in een bepaalde hoeveelheid lucht. De relatieve luchtvochtigheid geeft het percentage hoeveel waterdamp zich in de lucht bevindt. Zo is de luchtvochtigheid in een vliegtuig met minder dan 5 procent extreem laag door de koude buitenlucht die tot -50°C kan oplopen. Bij mist of dauw kan de luchtvochtigheid oplopen tot 100 procent. De lucht is dan verzadigd en zal druppels vormen, die neerslaan op koude oppervlakten zoals ramen. Buitenshuis varieert de relatieve luchtvochtigheid van minder dan 20% tot 100%. Binnen is de luchtvochtigheidsgraad meestal 40% tot 60%. In een geventileerde ruimte echter kan de vochtigheid afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele verwarming ook binnenshuis flink naar boven en beneden afwijken van dit gemiddelde. In de badkamer is de relatieve luchtvochtigheid meestal het grootst. Kortom: de hoeveelheid vocht in onze lucht is niet altijd gelijk en wisselt afhankelijk van weersomstandigheden, luchtdruk en vooral temperatuur. Hoe warmer het is, hoe meer vocht de lucht kan opnemen. Daalt de temperatuur echter, dan zal de waterdamp uit de lucht condenseren tot druppels. Mensen ervaren een relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en circa 60% als het meest behaaglijk. De luchtvochtigheid kan worden gemeten met een hygrometer.

Lucht vaak te droog

In woningen of kantoren kunnen we de gewenste luchtvochtigheid niet altijd op natuurlijke wijze controleren en afstemmen op onze behoefte. Vooral in de winter als de centrale verwarming op volle toeren draait en in kantoren met airconditioning is vaak sprake van een te droge en bedompte lucht. De koude buitenlucht bevat toch al minder vocht. Wanneer die lucht in huis verwarmd wordt, neemt de luchtvochtigheid nog verder af.

Gezondheidsklachten en ongemakken door droge lucht
Een te droge lucht binnenshuis veroorzaakt allerlei gezondheidsklachten en ongemakken zoals droge ogen, droge en geïrriteerde slijmvliezen in neus en keel, geïrriteerde luchtwegen, prikkelende keel, droge hoest, een droge of geïrriteerde huid, gebarsten lippen, droge en branderige ogen, irriterende contactlenzen hoofdpijn, vermoeidheid, verminderde concentratie, verhoogd infectierisico en lagere weerstand. Bovendien verspreiden (griep)virussen zich in koude droge lucht sneller. Ook voelen veel mensen zich koud omdat het lichaam bij een lage luchtvochtigheid vocht verliest doordat het zweet op de huid sneller verdampt. Ook zijn de longen minder goed in staat zuurstof uit de ingeademende lucht op te nemen. Boosdoener is daarbij bovendien dat bij een droge lucht meer stof vrij komt en in de lucht zweeft, zeker als het warmer is dan 23°C. Behalve mensen ondervinden ook dieren, planten, meubels, parket en muziekinstrumenten nadelen van een slechte luchtvochtigheid.
Met de luchtbevochtigers van Progenion kan dat wel.

Wat te doen tegen droge lucht?

Voor het bereiken van een hoger vochtigheidspercentage kunt u waterdamp aan de lucht toevoegen. Handige tips zijn bijvoorbeeld:
- Het ophangen van waterbakjes aan de verwarming.
- De badkamerdeur na het douchen op een kier laten staan.
- De temperatuur niet boven 20 à 21°C laten komen.
- Het huis voldoende luchten.
- Geregeld stof afnemen.
- Planten neerzetten die water verdampen.

Voor het bevochtigen van lucht zijn er dus in principe twee systemen te onderscheiden:
• bevochtiging middels het verdampen van water (dit kan op verschillende manieren)
• bevochtiging middels stoombevochtiging
• bevochtiging middels ultrasone trillingen ( koude waterdamp)


Luchtbevochtigers van Progenion

Als deze tips onvoldoende soelaas bieden, dan is het plaatsen van een luchtbevochtiger de meest doeltreffende oplossing. Er bestaan drie verschillende systemen: door verdampen, stoom of ultrasoon. De luchtbevochtigers van Progenion zijn gebaseerd op de verdampingstechniek in combinatie met ionisatie. Dit heeft het voordeel dat zijn niet alleen zorgen voor extra vocht, maar ze gaan een stap verder: ze zorgen ook voor luchtbehandeling: het zuiveren van de lucht. Onze apparaten onttrekken stof, bacteriën en vervelende geuren aan de lucht die langs een filter passeert. Een luchtreiniger met filter of een ionisator neutraliseert schadelijke stoffen en kleine stofdeeltjes. Vooral in kantoorgebouwen is de lucht van slechte kwaliteit en vervuild. Dit systeem gebruikt weinig stroom.
De apparaten werken als volgt: continu wordt een speciaal hiervoor bestemd element met water besproeid. Een ventilator onttrekt droge lucht aan de ruimte. Door deze droge lucht langs het natte element te leiden, verdampt het water, waarna deze bevochtigde lucht vrijkomt in de ruimte. Daarbij wordt de lucht tegelijkertijd gereinigd: hierbij worden stof en geuren aan de lucht onttrokken. Het ontwerp van de verdamper is gebaseerd op het principe dat de hoeveelheid vocht die lucht opneemt afhankelijk is van de temperatuur van die lucht. De verdamper zorgt zo voor de juiste vochtigheidsgraad. Dit proces voltrekt zich automatisch. Verdampers verbruiken weinig energie; alleen de ventilator en de rotatiemotor werken op elektriciteit. De reiniging van het water vindt plaats door waterionisatie, waardoor eventueel aanwezige verontreiniging onschadelijk wordt gemaakt.

Aanbevolen vochtigheid en temperaturen verschillen per ruimte:
Relatieve vochtigheid temperatuur
Woon- en werkruimtes: 50% bij 19-24 °C
Bibliotheken 40-50% bij 22 °C
Schilderijen 45-55% bij 20 °C
Antiek 45-50% bij 20-24 °C
Boeken (opslag) 40-50% bij 15-20 °C
Of mensen zich behaaglijk voelen is afhankelijk van zowel temperatuur als van het vochtigheidspercentage.

Voor wie zijn luchtbevochtigers c.q. luchtreinigers vooral geschikt?
Onze luchtbevochtigers en –reinigers zijn vooral geschikt voor:
- Mensen met (huisstof en andere) allergieën (vooral omdat ze stof in de lucht afvangen)
- Mensen met problemen van de ademhalingwegen, astma en bronchitis
- Mensen met huidproblemen
- Het voorkomen van uitdroging van parketvloeren, meubilair, antiquiteiten en boeken
- Tropische planten

Progenion Nederland
Ambachstraat 2
7622 AP Borne
Tel: 074 - 851 19 01
E-mail. info@progenion.nl
https://www.progenion.nl
Waar verkrijgbaar?
Chat met de klantenservice
Progenion is online offline
Welkom bij de klantenservice.